วันจันทร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2551

สูตรการทำน้ำพริกอ่อง

Nam pick aong
Ingrèdiants
200g de porc hachè
400g de tomate
100g de crevettes
10 gousses d’ail
3 têtes d’ècha lote
10 piments secs
100 g de persil chinois
3 concombres
4 aubergines
1 chou
3 haricots bambous

La recette
- Piler au mortier 10 gousses d’ail, 10 piments sacs et 100 g de pâte de crevettes.
- Sauter les avec du porch aché verser un peu d’eau.
- Ajouter 400 g de tomates eu deux.
- Faire cuire et assaisonner.
- Alouter 10 piment sacs
- Décorer avec le persil chinois.
- Bouillir pendant 10 minutes.
- Décorer 3 concombres, 4 aubergines ,1 chou et 3 haricets bambous.

ไม่มีความคิดเห็น: